Täfteå Nya Skola

Täfteå Nya Skola


När Umeå kommun behövde utöka sina skolklasser i Täfteå skulle det krävas att några skolklasser behövde bussas till andra lediga skollokaler inom kommunen. Täfteå Fastigheter tog då kontakt med kommunen och föreslog en annan lösning när det inte behövdes förflytta klasser. Detta slutade dock med att kommunen behövde att gå ut på offentlig upphandling där anbudsgivarna erbjöds att bygga en skola på en viss tomtyta där kommunen erbjöd att förhyra skollokalerna under en period på 25 år.


Kommunen tilldelade Täfteå Fastigheter uppdraget och 15 månader senare stod en skola på 1900 m² färdigställd till höststarten 2015.