Grafisk profil

Grafisk profil


Logotypen till Täfteå Fastigheter samt Täfteå Gym & Fitness är

Täfteå Fastigheter ABs egendom. Den får endast användas av

av annan part efter medgivande.


Logtyperna är formgivna av Anja Sundberg, FRI reklambyrå i Umeå.